Dedykowany i kompetentny

Zespół specjalistów

Koncentrujemy się na innowacyjnym partnerstwie z Tobą,
aby opracowywać i produkować wiodące rozwiązania!

Mekoprint

INNOWACYJNE PARTNERSTWO W CZTERECH GŁÓWNYCH OBSZARACH

Firma Mekoprint to zaawansowana technologicznie firma, produkująca wyłącznie na zamówienie, która stawia na innowacyjną, partnerską współpracę z międzynarodowymi firmami elektronicznymi i przemysłowymi.

Zatrudniamy ponad 500 specjalistów, którzy nieustannie poszukują nowych możliwości rozwiązywania problemów naszych Klientów – od etapu pomysłu po projekt i ciągłe doskonalenie. W naszym DNA mamy zapisane nieszablonowe myślenie i dążenie do minimalizacji wykorzystywania zasobów i wpływu na środowisko – robimy to jednak zawsze w ramach partnerstwa bliskiego i opartego na zaufaniu.
Dlatego też dewiza, która nam przyświeca zarówno w odniesieniu do nas samych, jak i Klientów, brzmi: Tworzymy razem!

Naszą szczególną siłą jest szeroki wachlarz kompetencji. Specjalizujemy się w ponad 30 technologiach wykorzystywanych w ośmiu fabrykach i u szeregu partnerów, w czterech głównych obszarach:

Elektronika graficzna i drukowana
– w tym folie wierzchnie i dotykowe, klawiatury oraz czujniki

Montaż wiązek elektrycznych
– wiązki przewodów i rozwiązania kablowe w rozmiarach od 0,08 do 300 mm²

Produkty metalowe
– obudowy, panele i krytyczne części urządzeń z aluminium oraz stali czarnej i nierdzewnej

Mikrokomponenty
– w tym styki baterii, ekrany i ruchome części z metalu i tworzyw sztucznych

Tym, co wyróżnia Mekoprint, jest tworzenie dla Klientów najwyższej wartości poprzez ścisłą, partnerską współpracę we wszystkich obszarach produktowych.

DAJ SIĘ ZAINSPIROWAĆ BIULETYNEM MEKOPRINT (J. ANGIELSKI).