Udvikling af trykt elektronik

Vores team af ingeniører er specialiseret i trykt elektronik. De ved alt om produktudvikling, produktionsmodning og højvolumenproduktion.

 

Uanset hvordan din proces forløber, vil vi supportere dig. Vi stræber efter at gøre en forskel for din succes. Vi arbejder aldrig efter vores egen dagsorden, men tillader os at udfordre dig på nye og alternative løsninger, der bidrager til din udvikling, drift og position på markedet.

 • Direkte spor

  Repræsenterer projekter, hvor materialer og processer er kendte i Mekoprints produktion. Vi kalder dette vores hovedspor, da det ofte er business-as-usual.

 •  

  Undersøgelsesspor
  Repræsenterer projekter, hvor materialer og processer er uprøvede i Mekoprints produktion. Her vil der være behov for ekstra loops for at verificere valg og tilgang, før vi fortsætter videre til næste trin.

Uanset om du er ved at skabe noget nyt eller finde måder at optimere et allerede eksisterende produkt med ny elektronik, søger du sandsynligvis inspiration og indsamler information, der kan understøtte dine fremtidige muligheder.

 

Hos os vælger du selv graden af involvering. Vi kan hjælpe dig hele vejen, eller du kan gøre brug af vores ingeniørteam og udviklingsydelser i det omfang, dit projekt har brug for.

Vælg det rigtige niveau af samarbejde i dit projekt med vores ingeniørydelser

Hvis du involverer os i din udviklingsproces i tide, kan det forbedre dit færdige produkt. Vi vil udfordre dig, komme med nye ideer, holde dig orienteret om muligheder og sikre et design, der er mest velegnet til serieproduktion i høje volumener.

 

Ethvert udviklingsprojekt begynder altid med et indledende møde. Så kontakt os så tidligt som muligt. De vil være godt givet ud for både dig og os.

 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi arbejder med udvikling og produktion, kan du folde processen ud og læse mere - eller downloade vores brochure.

 

 

Download brochure.

 •  

  Ved at dele og udveksle viden i et tæt og fortroligt samarbejde skaber vi grundlaget for projektet og vores fremtidige arbejde sammen.

   

  I denne fase udforsker vi projektets specifikationer og rammer for at afstemme vores samarbejdsmuligheder.

   

   

 • Hvis løsningen kræver enten nye materialer eller ny, uprøvet funktionalitet, vil vi undersøge og gennemgå forskellige retninger for at verificere og løfte dit projekt fra idé til gennemprøvet koncept.

   

  På dette stadie beslutter vi retningen for produktdesign og materialesammensætning.

   

 •  

  Vi påbegynder konstruktion af produktet, når materialer er kendte, sensoregenskaber er klare og veldefinerede og der i øvrigt ikke er ukendte forhold i produktdesignet.

   

  I denne fase færdiggør vi produktdesign, materialesammensætning, fastlægger tolerancer og testspecifikationer med henblik på at produktet senere skal serieproduceres i høj volumen.

   

 •  

   

  Hvis projektet kræver tilpasning af produktionsteknologi eller nye materialer, udfører vi det nødvendige antal feasibility undersøgelser af materialets opførsel gennem alle produktionsprocesser.

   

  I denne fase demonstrerer vi produktionsprocesser og -metoder.

   

   

 •  

   

  Når vi udvikler til produktion, tilpasser vi alle elementer, forbereder serieproduktion og frigiver til endelig produktion efter godkendt 0-serie.

   

  Vi udarbejder de optimale logistikaftaler og sikrer forsyningskæde i overensstemmelse hermed. Dokumentation vedrørende proces, materialer og kvalitet udarbejdes også.

   

   

 •  

  Hvis det nuværende produktionssetup ikke matcher produktet eller business casen, vil vi sammen undersøge mulige investeringer i ny produktionsteknologi.

   

  Aktiviteterne i denne fase vil understøtte beslutningsprocessen fra den tidlige undersøgelse af muligheder og frem til planlægning af implementering.

   

   

 • Vi tilbyder en lang række tjenester, der er designet til at sikre dit produkts succes i hele dets levetid, så du kan have ro i sindet, indtil produktets ”end-of-life”.

   

"Du kan betragte vores udviklingsteam som en udvidet del af din organisation. Dybden af vores samarbejde defineres af dine krav og skaleres efter dine behov."

Head of Printed Electronics

Tobias Holmgaard Stær

Produktion af trykt elektronik

Test af trykt elektronik

Download gratis lookbook

Få et overblik over grundelementerne indenfor trykt elektronik, forskellige sensorløsninger, kundesamarbejder, branchetrends og meget mere.

Anders Menholt
Key Account Manager, Printed Electronics
ame@mekoprint.com

Kontakt os