Fra koncept til færdiggørelse

Optimér dit projekt tidligt med vores ekspertydelser inden for design og konstruktion af mikrokomponenter

 

 

Når du inddrager os i starten af din udviklingsproces, er resultatet optimale mikrokomponentløsninger. Vi stiller indsigtsfulde spørgsmål og fremhæver vigtige aspekter. Tag derfor kontakt til os så tidligt som muligt – det er en værdifuld time for os begge.

 

 • En vigtig del af ethvert udviklingsprojekt for mikrokomponenter er identificeringsfasen. I denne fase stiller vi spørgsmål, du præsenterer dine krav, og sammen afgrænser vi projektet. 

   


 • I idéfasen er målet at bestemme den rette designretning, og den kan involvere aktiviteter som f.eks. idéworkshops.

  .
 •  

  I designfasen fokuserer vi på den valgte designretning og udarbejder detaljerne i løsningen, herunder materialespecifikationer og enhedspriser

   

 • Ved at efterprøve designet, får du et håndgribeligt bevis på konceptet. Denne fase kan omfatte fremstilling af prototyper, funktionstest og samling af de første dele. 

   

 • I denne fase koncentrerer vi os om tekniske tegninger, materialespecifikationer og tolerancer for at sikre, at kravene til en stabil produktion er opfyldt.

 • På dette udviklingsstadie validerer vi produktionsopsætningen og -kapaciteten og producerer de første dele til kundens indledende godkendelsestest. 

   

 • Livscyklus-fasen tilbyder en omfattende liste af tjenester, der alle er designet til at sikre dit produkts fortsatte succes i hele dets levetid.

   

Fremskynd udviklingen og spar tid med vores ekspertise inden for mikrokomponenter

Benny Albrektsen
Division Director, Micromechanics
bal@mekoprint.com

Kontakt os